Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Torrlast

”Rusich-5 har giltiga kollektivavtal”

Det ryska rederiet meddelar att besättningen på Rusich-5 i Torneå har gällande kollektivavtal och kritiserar facket i Finland för att ta till strejkvapnet.

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s dygnslånga strejk i Finlands hamnar avslutades i morse. Strejken, som av bland annat arbetsgivarna betraktades som illegal, var en följd av en konflikt i Torneå gällande lönenivån på torrlastfartyget Rusich-5 om 5.485 dwt som ägs av ryska rederiet North-Western Shipping Company. Enligt AKT betalar rederiet till sina anställda mindre än EUR 500 i månaden inklusive tillägg. AKT specificerar inte närmare vilka befattningar dessa siffror gäller.

Avbryter affärsrelationen

Vidare uppger AKT att den internationella transportarbetarefederationen ITF har uppdagat liknande förseelser som på Rusich-5 på åtminstone fem andra av rederiets fartyg.

Nu rapporterar media att Outokumpu har beslutat att inte längre anlita rederiet. AKT uppger att man är nöjd med Outokumpus beslut att i fortsättningen avstå från att använda det ryska rederiet North-Western Shipping Companys fartyg för sina råvarutransporter.

Skriftlig försäkran

Med anledning av konflikten i Torneå har fartygets rederi North-Western Shipping Company publicerat ett skriftligt uttalande i frågan. Enligt rederiet har både AKT och Finlands Sjömans-Union bojkottat rederiets fartyg från och med mars i år. De ryskflaggade fartygen uppges ha gällande kollektivavtal och giltiga certifikat enligt Maritime Labour Convention 2006. Vidare meddelar North-Western Shipping Company att de ryska ombordanställda skriftligen försäkrat att de inte ställer några krav på arbetsgivaren och därför förbjuder Finlands Sjömans-Union att representera dem och förhindra att fartyget opereras.

”De som står bakom dessa bojkotter kräver att redarna ska underteckna ITF:s kollektivavtal, trots att det redan existerar gällande kollektivavtal”, skriver rederiet.

Refererar till brev

Vidare förnekar North-Western Shipping Company att lokala fackliga representanter skulle ha hotats. 

”Tydligen refererar AKT till ett brev som sänts till ordförande för den lokala fackföreningen Röyttän satamatyöläiset ry (Röyttä hamnarbetare rf) där man presenterade skadeståndskrav mot Röyttän satamatyöläiset ry och nämnde ordförandes eventuella personliga ansvar om bojkotten skulle skada rederiet. Det är beklagligt, men mycket talande, att hamnarna i Finland går i strejk på grund av ett brev som detta. Konflikten borde lösas i laglig ordning och i en kompetent domstol där ärendet väntar. Rederiet beklagar att detta har eskalerat till en nationell strejk”, avslutas uttalandet.