Fure Valö vid Västmannaöarna (Vestmannaeyjar), Island.

Fotograf: Furetank

Kategori: Miljö

Furetank köper utsläppsrätter

Furetank nollställer Fure Vinga-seriens CO2-utsläpp för 2021 genom att den reella utsläppsminskningen kompletteras med klimatkompensation.

Tankfartygen i Fure Vinga-serien har reducerat CO2-utsläppen med 55 procent jämfört med föregående generations fartyg. Genom köp av certifierade utsläppsrätter har klimatavtrycket för Furetanks fyra fartyg i denna serie nollställts för 2021.

Furetank betonar att utsläppsrätter inte är den slutgiltiga lösningen, men ett viktigt steg på vägen för att stödja produktion av biogas och solenergi. Rederiet fortsätter samtidigt arbetet med att reducera sina egna utsläpp med nollutsläpp som mål.

Kan inte elimineras omedelbart

Furetank uppger att det inte är möjligt att eliminera alla CO2-utsläpp omedelbart på vägen mot noll klimatpåverkan. På sikt är målet att uppnå detta genom att använda enbart förnybar flytande biogas (LBG) som bränsle, men idag är utbudet på marknaden långt ifrån tillräckligt.

– Det känns bra att vi lyckats halvera utsläppen med de nya fartygen, vi har gjort allt vi kan för att begränsa vårt klimatavtryck. Men vi vill inte nöja oss med det. För att visa att vi har seriösa ambitioner och vill gå ännu längre använder vi oss av klimatkompensation, säger Lars Höglund, vd på Furetank, i ett pressmeddelande.

Certifierade utsläppsrätter

Furetank har kompenserat de återstående utsläppen från de fyra Furetank-ägda fartygen i Fure Vinga-serien genom att köpa en mängd certifierade utsläppsrätter vilka motsvarar CO2-utsläppen. Varje utsläppsrätt kompenserar för ett ton CO2.

Utsläppsrätterna är certifierade genom klimatkompensationsregistret Gold Standard, som uppges vara världens mest namnkunniga och är godkänt av WWF och andra välkända organisationer. Gold Standard utvärderar och tilldelar finansiering för förnybara energiprojekt över hela världen, vilket uppges påskynda den globala omställningen.

Handelsföretag

Furetank har samarbetat med STX Commodities, som är en ledande aktör inom handelssystemet för utsläppsrätter. Suad Januzzi, sales trader på STX kontor i Göteborg, fastslår i pressmeddelandet att vissa utsläpp är oundvikliga för de flesta företag idag.

– Klimatförändringen är ett globalt problem. Var på kartan ett ton koldioxid reduceras eller släpps ut saknar i själva verket betydelse. Det är vår totala påverkan som räknas.

”Gör ditt bästa”

Suad Januzzi menar att koldioxidkompensation utgör en liten del av den övergripande klimatstrategin för ledande företag.

– Man brukar säga ”Do your very best, offset the rest”. Efter att man har gjort allt man kan för att reducera utsläppen är köp av utsläppsrätter ett sätt att ta ansvar för den påverkan som de återstående utsläppen har. Samtidigt stärker man det globala systemet som prissätter CO2-utsläppen och gynnar FN:s hållbara utvecklingsmål, säger han och tillägger:

– Vi är stolta över att arbeta med verkliga ledare inom området som Furetank. De har redan kommit längre än de flesta genom att byta bränsle. Denna kompensation eliminerar inte de återstående utsläppen, men alla måste lägga upp en strategi och börja från var de står idag.