Håkan Friberg  serverades frågor av Fredrik Belfrage.

Fotograf: Rolf P Nilsson

Kategori: Miljö

Funderingar för framtiden

Miljöpåverkan kan enkelt minskas, men det finns inga färdiga paket som passar alla.

Skall du köpa ny bil? Det är en lång process. Det kan ta ett halvår från det att du tar beslutet, sedan bestämmer dig för märke, modell, färg och allt annat till dess att bilen levereras. Om du accepterar ytterligare 2 till 3 dagars väntetid kan Walleniusrederierna direkt sänka sina utsläpp med 15 procent.

Att det är konsumenterna som i slutändan bestämmer Stockholmsrederiets CO2-utsläpp var Per Tunells, miljöchef på Wallenius Marine, budskap när Sveriges Redareförening, SRF hade miljöseminarium på Teaterskeppet vid Skeppsbron i Stockholm den 29 november.

Skruva räcker långt

Det var en framtidsinriktad tillställning där dagens problem för svensk sjöfart med utflaggning, dåliga marknader och annat elände fick vika undan för visioner om hur sjöfarten skall förstärka sin roll som det mest miljöanpassade transportslaget på lång sikt. I Wallenius perspektiv kommer de fossila bränslena som olja och LNG att helt ha tjänat ut sin roll någon gång efter 2050. Då har de ersatts med biogas, metanol, bränsleceller, sol, vind och vatten men framförallt genom energibesparing.

Claes Berglund från Stena-koncernen hängde på. Han menade att det i framtiden kommer att finnas en mosaik av bränslen där fartygstyp och fartområden avgör vilket som skall användas, men att man redan nu kan öka energieffektiviteten. Genom att skruva litet här och där kan man åstadkomma en hel del. Under perioden 2007 till 2011 har Stena Line i en mängd projekt där man dragit nytta av såväl intern som extern expertis, och goda idéer hos den egna personalen iland och ombord, kunnat minska svavelutsläppen med 5 procent, NOX med 54 procent, CO2 med 31 procent och bränsleförbrukningen med en tredjedel.

Framtidsvisioner

Jonas Backman och Anders Bejre från Sirius Rederi presenterade sitt samarbetsprojekt med Preem, SSPA och SRF, EVOlution, där visionen är att ta ett helhetsgrepp, utnyttja och utveckla befintlig teknik och i slutändan bygga ett tankfartyg för kusttrafik som är maximalt miljöanpassat. 

EVOlution bygger på Zero Vision Tool, ZVT, en samarbetsplattform som utvecklas av Sveriges Redareförening och SSPA. Tanken är att man dels skall erbjuda en projektorganisation där näringen, myndigheter och verk skall kunna mötas och finna lösningar och dels utveckla verktygsmodeller för att nå brukbara resultat inom bl a skeppsbyggnad, ny teknik, finansiering, infrastruktur, drift och regelverk.

Henrik Källson från Thun presenterade rederiets Green Cubicliner, en LNG-driven Vänerpendel som skall kunna avlasta landtransportsystemen. Pendeln byggs för bulklast men kan även ta upp till 200 containrar. En förutsättning för att detta projekt skall bli av är dock att svenska politiker inser potentialen i transporter på inre vattenvägar och inför samma regelverk som gäller i resten av EU.

Viking Line bygger nu en färja som miljömässigt blir unik i världen. Enligt rederiets tekniske direktör Tony Öhman är man några år tidiga med valet av framdrivningssystem, men man valde att ta den utmaningen eftersom man ville beställa ett nytt fartyg nu. Man har kopplat ett helhetsgrepp och ser över mängder av parametrar för bra miljöprestanda, däribland giftfria bottenfärger, skrovutformning, aerodynamisk utformning av bygget, energiåtervinning, lättviktskonstruktioner, avfalls- och avloppshantering och kemikalieanvändning. 

Det stora steget är dock att gå över till gasdrift. Det handlar då inte bara om fartygskonstruktionen utan också om bunkringsmöjligheterna, inte minst som fartyget sällan kommer att få mer än en timme vid kaj.

Scrubberteknik finns

DFDS har investerat 20 miljoner kronor i ett världsunikt utvecklingsprojekt som initierades redan 2008 och där man under 13 månader tillsammans med MAN och Aalborg Industries har testat en skrubberanläggning för att tvätta bort svavlet ur avgaserna på ett av sina fartyg. Enligt rederiets Per Marzelius fungerar tekniken, men det är långt kvar innan den är tillförlitlig. Den kommer heller inte att kunna användas på alla fartyg. En undersökning av 108 roro/ropaxfartyg visar att på 60 procent av dessa är det helt enkelt inte möjligt att installera en stor, tung skrubber. Det handlar dessutom inte bara om teknik, regelverket för svavelutsläpp till vattnet och för mottagningsanläggningar i land är inte på plats.

Håkan Friberg på Sveriges Redareförening rundade av seminariet med att offentliggöra föreningens innovationspris. Man har ett brett anslag, vem som helst kan ansöka. Tre projekt kommer att väljas ut. Dessa får 100 000 kronor var. Därefter kommer det slutliga vinnar-bidraget att få ytterligare 200 000 kronor. Vem eller vilka som blir först med att få Swedish Shipping Innovation Award får vi veta under politikerveckan i Visbys Almedalen nästa sommar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.