Fruar vill få hem Arctic Sea-besättning

Fruarna till de fyra besättningsmän som fortfarande finns kvar på Arcitc Sea har kontaktat Internationella Transportarbetarfederationen (ITF), Röda Korset och regeringarna i Ryssland, Finland, Malta och Spanien för att få hjälp att få hem sina män, rapporterar Maritime Bulletin. I ett brev beskrivs läget på fartyget, bland annat är det brist på vatten och proviant. De fyra sjömännen har inga pass eller visum och kan därför inte lämna fartyget. Efter den 19 september har varken männens fruar eller rederiet, Solchart Management, haft kontakt med besättningsmännen. Solchart Management bekräftar att hamnkapten i Las Palmas varken har gett fartyget tillstånd att anlöpa hamn eller komma in på spanskt territorialvatten, eftersom fartyget är under besittning av den ryska marinen. Spanien menar därför att Arctic Sea bör ses som ett fartyg tillhörande ett annat lands krigsmakt.Arctic Sea och det assisterande ryska örlogsfartyget Ladny kunde i går inte lokaliseras på radarn som täcker 25–30 sjömil från Las Palmas, rapporterar RIA Novosti.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.