Frontlines vinst halverades kvartal fyra

Frontline rapporterar en vinst på USD 51,6 miljoner för fjärde kvartalet, att jämföras med USD 107,8 miljoner kvartal tre. En orsak är att värdet på rederiets aktieinnehav i Overseas Shipholding Group sjunkit.Spotmarknaden försvagades också och t/c-ekvivalenten under fjärde kvartalet för rederiets VLCC, Suezmaxfartyg och Suezmax OBO-fartyg var USD 54.100, USD 41.900 respektive USD 42.800, att jämföra med USD 74.700, USD 62.700 respektive USD 44.100 kvartal tre. Breakeven för VLCC:s och Suezmax-tankfartygen är USD 32.100 respektive USD 25.200.Vinsten för helåret 2008 uppgick till USD 698,8 miljoner. Frontline har beslutat om en aktieutdelning på 25 cent per aktie för kvartal 4.