Frontlines nybyggnadsportfölj på väg mot USD 2 miljarder

Frontline har deklarerat två VLCC-optioner hos kinesiska Zhousan Jinhaiwan där man i april lade en beställning på fyra fartyg för USD 135 miljoner styck. De nu beställda skall levereras under första halvåret 2012. Rederiets orderbok består nu av to VLCC och åtta suezmaxfartyg, till ett värde av USD 1,8 miljarder.Första kvartalet genererade nettointäkter på USD 221 miljoner och rederiet har beslutat om en aktieutdelning på totalt USD 205 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.