Frontline frigör dotterbolag

Fler detaljer har framkommit kring Frontlines spin-off av dotterbolaget Independent Tankers Corporations (ITC). Frontline äger 100 procent av ITC:s aktier. ITC äger tre holdingbolag, som vart och ett äger moderna tankfartyg som är bareboatchartrade av British Petroleum och Chevron Texaco. Det är sannolikt att ITC kommer noteras på OTC-listan på Oslobörsen inom kort. Frontline har meddelat att ITC hade en nettovinst på USD 12 miljoner förra året.