Kategori: Säkerhet

Fritidsbåtar får egen farled

Nu ska fritidsbåtarna få en egen farled till Göteborg så att de kan hålla sig utanför de stora farlederna som används av handelssjöfarten.

Sjöfartsverket har i samarbete med Svenska Kryssarklubben och Göteborgs hamn tagit fram en ny farled, speciellt anpassad för fritidsbåtar. Säkerheten i inloppet till Göteborg kommer därmed att höjas, samtidigt som det ska bli lättare för fritidsbåtarna att navigera utanför de stora farlederna dit handelssjöfarten är hänvisad.

Små möjligheter att väja

Hamninloppet till Göteborg är ett av Sveriges mest trafikerade farvatten. Sommartid använder ett stort antal fritidsbåtar samma farleder som de stora handelsfartygen. Eftersom handelsfartygen har mycket små möjligheter att göra undanmanövrar i farlederna uppstår emellanåt närsituationer mellan handelsfartyg och fritidsbåtar.

– Förutom säkerhetsriskerna innebär närsituationerna också obehagliga upplevelser för de inblandade besättningarna på både handelsfartygen och fritidsbåtarna, säger Björn Garberg, som är lotsområdeschef på Sjöfartsverket i Göteborg och en av initiativtagarna till den nya leden.

Plats för alla

Den nya fritidsbåtsfarleden sträcker sig från älvmynningen och sydväst ut till Böttö och går parallellt med den större södra farleden. Fritidsbåtleden är nyligen sjömätt och har ett minsta djup på tre meter. Under våren kommer leden att märkas ut med nya sjösäkerhetsanordningar.

– Det finns plats för alla på sjön, men det är gott sjömanskap att ge utrymme åt handelssjöfarten, säger Björn Garberg.