”Freedom of the Seas” lämnade varvet

Världens hittills största passagerarfartyg ”Freedom of the Seas” lämnade under finsk flagg Aker Yards varv i Åbo på skärtorsdagen den 13 april med destination Hamburg. Hundratals åbobor hade samlats på stranden intill farleden för att beskåda avfärden. Efter att ha tagit sig ut från Östersjön via Stora Bält anlände det 339 m långa fartyget till Hamburg på måndagen den 17 april, där också leveransen kommer att äga rum efter en kort dockning. ”Freedom of the Seas” kommer att besöka Oslo den 26 april och därifrån fortsätta till Southampton. Den 3 maj inleds resan över Atlanten och fartyget kommer officiellt att döpas i New York. Nybygget kommer att sysselsättas med kryssningar i Karibiska havet.Aker Yards varv i Åbo har ytterligare två systerfartyg till ”Freedom of the Seas” i order för Royal Caribbean International innan gigantiska ”Project Genesis” för samma beställare står på tur.