Fredericia Hamn firar 200 år

Fredericia Hamn har inlett en serie festligheter för att fira hamnens 200 årsjubileum. Hamnen, som idag är en av Danmarks största, inledde sin verksamhet 1808 då köpmannen Bertel Bruun lyckades övertyga myndigheterna om att en hamn behövde byggas för att kunna utveckla området i allmänhet och hans egen verksamhet i synnerhet. Idag är hamnen en stor exporthamn för oljan som kommer från de danska oljefälten i Nordsjön, varje dag går ett 100.000 dwt tankfartyg från Fredericia. I festligheterna ingår en ljusfestival och öppna hamndagar när allmänheten bjuds in till också normalt stängda hamnområden.