Fredag sista dag för färjebud

Sugen på en färjetrio? En fransk domstol har nu beslutat sälja tre av fyra SeaFrance-färjor, två ro-ro/passagerarfärjor och en trailerfärja. Den fjärde färjan ägs av banken och ingår inte i affären. Budet skall vara domstolen tillhanda senast 17.00 på fredag.Endast Eurotunnel har bekräftat att man kommer att lägga ett bud på fartygen. Uppgifter i marknaden gör dock gällande att ett antal av de större färjeoperatörerna i Europa har visat intresse.Marknadsvärdet på fartygstrion uppskattas till EUR 125-150 miljoner.