Fred Olsen-bolag vände förlust till vinst

De börsnoterade Fred Olsen-bolagen Bonheur och Ganger Rolf har vänt förlusterna under första kvartalet 2005 till vinster under motsvarande period i år. Ganger Rolf redovisar en vinst efter skatt på NOK 149,4 miljoner jämfört med en förlust för kvartal ett förra året på NOK 111,7 miljoner. Motsvarande siffror för Bonheur är NOK 156,3 miljoner respektive NOK –135,3 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.