Frankrike tillbakavisar EU-förslag och kritik

Franska myndigheter tillbakavisar nu kritiken om att de gjorde det omöjligt att bogsera haveristen MSC Napoli till Frankrike. EU har föreslagit att det ska skapas ett system med autonoma beslutsfattare, som kan bestämma vart nödställda fartyg ska bogseras utan inblandning av lokala myndigheter, ett system som finns i England. Frankrike berömmer det brittiska agerandet i samband med MSC Napoli, men säger att det i praktiken fungerar på samma sätt i Frankrike, uppger Lloyd’s List.