Från brist till balans för sjöbefäl efter utflaggning

Utflaggningen av fartyg från det svenska skeppsregistret får nu konsekvenser för sjöbefälsyrkenas framtidsutsikter. I årets upplaga av akademikerorganisationen SACO:s ”Framtidsutsikter” för utvalda akademikeryrken har sjöbefäl nu flyttats från kategorin ”brist” till ”balans” fram till 2015.I rapporten skriver man att det visserligen är brist på sjöbefäl internationellt men ”på grund av utflaggning av svenska fartyg, är arbetsmarknadsläget i Sverige i balans.”Man skriver dock att behovet kan komma att öka om svenska redare väljer att flagga in igen.Också för lotsar räknar man med en arbetsmarknad i balans fram till 2015.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.