Fotograf: Pierre Adolfsson

Framtiden kretsar kring Indiska oceanen

Det är runt indiska oceanen som det kommer att hända i framtiden.

– Den stora frågan är när Indien kommer att växa om Kina. Följer vi FNs medel scenario för befolkningsutvecklingen ser det ut som att det kommer att bli någon gång på 2020-talet, säger professor Claes-Göran Alvstam från Handelshögskolan i Göteborg på Sveriges Redareförenings seminarium om framtiden.

Kina kommer att fortsätta att driva världshandelns utveckling men Sydasien utvecklas starkt, liksom Afrika.

Europas andel av världens BNP sjunker och kommer inom något årtionde vara nere på runt tio procent, samma nivå som Afrika kommer att växa till. Asien kommer samtidigt att växa till över 50 procent Broströms vd, tillika, A.P. Møller-Mærsk arvingen, Robbert Uggla är inne på samma linje när han säger att den intraregionala tillväxten i Asien som är viktigast.

– Intra-Asia kommer att vara världens starkaste marknad, även för tankfartyg i det segment som Broströms opererar i. Det är redan den starkaste containermarknaden och det är till stor del en direkt följd av befolkningsutvecklingen.

Det är ingen tvekan om att den stora tillväxtpotentialen finns utanför Europa och USA de kommande årtiondena, redan idag syns det hos Maersk.

– Mer än hälften av gruppens vinst kommer från utvecklingsländer. Det vittnar om den potential som finns utanför Europa, säger Robert Uggla som också talade lite om hur svårt det kan vara att vänja sig av med en rådande ordning och kultur, vare sig det gäller världsordning eller inom företag.

– Den rådande kulturen kan vara som en tung elefant som hänger över allting och inte är lätt att flytta. Det var till exempel inte helt enkelt att ställa om inom Broström, efter att Maersk köpte företaget, eftersom man redan var relativt framgångsrika. Jag tror att Redareföreningen kanske har samma problem.

För sjöfarten är enligt Uggla den stora utmaningen att börja utveckla verkligt kundorieterade lösningar.

– Containerns utveckling är den stora grjen under 1900-talet men ändå anser jag att tramp. och lijnesjöfarten inte har utvecklats på 50 år. Hälften av alla containrar kommer idag inte fram i tid.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.