Framtida brist på behörigt befäl till LNG-tankers

En representant från Eurasia Maritime Management påtalade vid en konferens i Singapore bristen på behörigt befäl till LNG-tankers och befarade en ökning av olycksstatistiken. Flottan förväntas öka med 50 procent under de kommande två åren, från nuvarande 196 tankers till 308 år 2008. I dagsläget finns det i hela världen 3.500 behöriga befäl och under de kommande fem åren väntas behovet vara ytterligare 2.000.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.