Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Mångfald | Kultur

Fotoprojekt: Nya bilder av kvinnliga sjömän

Har du provat att bildgoogla ”kvinnlig sjöman”? Ett fotoprojekt som drar igång under hösten ska förändra den stereotypa bilden av sjömän.

Gruppen bakom projektet meddelar att Stiftelsen Sveriges sjömanshus har beviljat 250.000 kronor i stöd till ett fotografiskt projekt som ska utmynna i både konstnärligt utställningsmaterial och en bildbank för press. Syftet med projektet är att beskriva kvinnliga sjömäns arbetsliv som ett led i att förändra den stereotypa bilden av vad och vem som är en sjöman.

Rötter i #lättaankar och Vågrättsamarbetet

Upprinnelsen var ett inlägg i facebookgruppen #lättaankar, sjöfartens metoo-upprop, där en av medlemmarna hade googlat konst på kvinnliga sjömän och då endast fått fram bilder på barn i sjömansklänning, sjöjungfrur och pinuppor.

– Det fick oss att vilja förändra bilden av vem som är en sjöman och vad det innebär, eftersom det också är så sammanlänkat med hur det påverkar yrkesrollen och våra arbeten, för oss som är kvinnor, säger Petra Sviberg, förtroendevald på Seko Sjöfolk och en av initiativtagarna i projektgruppen.

Bildgoogling på frasen ”kvinnlig sjöman”.

Projektgruppen skriver att projektet är en förlängning av sjöfartsbranschens partsgemensamma initiativ Vågrätt. Initiativet har som uppgift att belysa och bekämpa osunda maktstrukturer inom sjöfarten, särskilt med beaktande av könsmaktsperspektivet. En del av Vågrätts aktivitetsplan är att ta fram bildmaterial, både för utställning och kommersiellt bruk, som rättvist skildrar kvinnliga sjömäns yrkesliv.

”Kraften att förändra världen”

Projektgruppen består av Nina Varumo, fotograf, Petra Sviberg, sjöman och fackligt förtroendevald, samt Cecilia Österman, forskare och universitetslektor vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet.

”Hur vi syns i kulturen och vad den berättar om oss spelar roll och har också kraften att förändra världen omkring oss. Vad samtiden och historien berättar om oss påverkar hur vi ser på oss själva och vår potential. Här finns ett utrymme som kan begränsa oss, men också låta oss växa om vi väljer att berätta nya historier. Då någon återger dig som ett undantag eller på ett stereotypt sätt begränsas också ditt handlingsutrymme och dina möjligheter. När någon istället berättar om dig och din yrkesroll på ett sätt som speglar styrka, kompetens, komplexitet, och bredd förändras också du och din uppfattning om vad som är möjligt vidgas.”

Ur ansökan om medel ställd till Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Projektet startar nu i höst, då projektgruppen kommer att knyta kontakter med sjöfolk för att fotografera dem och deras arbetsplatser. Utställningsmaterialet beräknas vara färdigt sommaren 2021.