Förvirring efter radioprogram

Just nu råder förvirring på Transportstyrelsen och i sjöfartsnäringen efter ett reportage i Studio 1 där två journalister pratat med en fartygsinspektör som hävdar att skumkanonernas placering på vissa svenska tankfartyg bryter mot reglerna, och att myndigheten känt till detta under många år, och ändå godkänt fartygen. Enligt inspektören innebär placeringen av de aktra kanonerna att dessa kan bli obrukbara i händelse av en explosion. Inslaget fick som konsekvens att Transportsstyrelsens generaldirektör nu beordrat en internrevision för att klara ut både de faktiska förhållandena och hur beslutsstrukturen fungerar. Dessutom skall man se över möjligheterna att ändra beslut och om man kan begära ombyggnad.Frågan är om det verkligen är ett brott mot regelverket. Till Sjöfartstidningen säger en annan inspektör att kanonerna är placerade där de gör mest nytta och utan döda vinklar. Han hävdar också att brandskyddet är betydligt bättre på fartyg byggda till svensk flagg än på de flesta utländska eftersom Sverige har tilläggskrav på utrustning.Många av de fartyg de rör sig om har flaggats ut under de senaste åren, framförallt till andra nordiska länder vars myndigheter inte har sett några problem med placeringen av kanonerna.Utöver skumkanonerna riktas också kraftig kritik mot utrymmningsvägarna på ett antal svenska fartyg som man inte identifierade i inslaget, men som inte är tankfartyg. En inspektör hävdar att dessa är felbyggda med risk för livet för ombordanställda vid en brand.


Redan prenumerant? Logga in här


Prenumerera

DIGITAL

  • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
  • Sjöfartstidningens e-tidning
  • Tillgång till digitalt arkiv

 

Från 89 kr/månad

 

KOMPLETT

  • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
  • Sjöfartstidningens e-tidning
  • Tillgång till digitalt arkiv
  • Tidning i brevlådan 11 nr/år

Från 995 kr/år

Se alla erbjudanden.Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.