Fortsatt tufft för Stenas offshore

Offshoreverksamheten påverkar Stena AB:s delårsresultat negativ.

Relaterade artiklar

Omsättningen för Stena AB minskade med fem procent till 23,5 miljarder kronor för årets första nio månader. Intäkterna från färjetrafiken ökade med nio procent tack vare större volymer och uppgick till 10,8 miljarder medan offshore stod för den största minskningen. Omsättningen hade sjunkit till 947 miljoner kronor, jämfört med 3,1 miljarder motsvarande period året innan.

Koncernen redovisar ett rörelseresultat på 2,132 miljarder (2,190 miljarder). Rörelseresultatet för verksamheten Offshore Drilling uppvisar ett minus på 2,847 miljarder kronor (-831 miljoner). Koncernens vinst före skatt är 1,076 miljarder kronor (1,112 miljarder).