Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Miljö

Fortsatt stark tro på metanol som bränsle

Projektet Effship har fått en avknoppning, Spireth, anledningen är att metanol verkar så lovande som fartygsbränsle.

– Vi räknar med att ha minst en extra hjälpkärra installerad på Stena Scanrail inom ett år, säger Bengt Ramne från Scandinaos, som är teknisk projektledare i projektet och han går dessutom ännu längre i sina förutsägelser.

– Jag räknar med att något eller några fartyg är konverterade till metanol eller DME till 2015.

Intresset för metanol som fartygsbränsle kommer sig, som Sjöfartstidningen tidigare skrivit, av att Bengt Ramnes Scaninaos och de andra företagen i Effship tror att metanolen kommer att bli billigare än vad LNG är och klarar miljökraven efter 2015 minst lika bra som LNG, som för övrigt kommer från samma råvara, naturgas.

– Metanol behöver inte några stora politiska beslut eller subventionerade terminaler som LNG behöver. Distributionskedjan blir också betydligt enklare utan sofistikerade LNG-fartyg, sofistikerade LNG-terminaler och sofistikerade LNG-bunkerfartyg.

Enligt beräkningar som framförs bör priset för metanol för slutkunden, trots ett högre pris vid källan, mycket väl kunna hamna i närheten av priset för marin diesel och på sikt kanske ännu lägre.

– När de stora rederierna börjar förhandla om priset finns det säkert både 10 och 20 procent, kanske 25, att göra på det priset och då är vi inte så långt från priset på HFO. Är man riktigt optimistisk kan vi kanske uppfylla SECA-kraven nästan utan att betala någon extra premie.

För ett par år sedan var entusiasmen för LNG på topp, nu lyfts metanol fram, vissa har trott att vi på Sjöfartstidningen skämtat när vi rapporterat om metanolen. – Det finns ett stort intresse i branschen för metanol och DME, även bland stora färjerederier. Det här är inget akademiskt projekt som vi håller på med, säger Bengt Ramne och det är en bild som också Magnus Wikander från FKAB, som var värd för den sammankomst där Effship pratade metanol, bekräftar.

– Vi har ett projekt där lastägaren går in och säger att ”vi ska bli bäst, miljömässigt, vi ska köra på metanol”.