Fortsatt stark godstillväxt i Gdynia

2006 innebar ett markant uppsving av godshanteringen i Gdynia hamn. Totalt ökade hanteringen med 16 procent till 14,2 miljoner ton gods. Detta betyder att i Gdynia hanteras en fjärdedel av det gods som går över polska hamnar. Ett så högt resultat har inte noterats sedan 1979, som är rekordåret i hamnens historia. Då hanterades 14,4 miljoner ton gods. Godsstrukturen är dock helt annorlunda, då utgjorde styckegods 3,8 miljoner ton. 2006 hanterades 8,82 miljoner ton och motsvarande 62 procent av totalen. I jämförelse med 2005 steg omlastning av spannmål och foder med 13,5 procent (1,51 milj ton).Torrbulkshanteringen uppgick till 2,14 miljoner ton, därav kol och koks med 1.022 miljoner ton, oförändrat jämfört med 2005 trots att kolexporten över polska hamnar minskade med fyra miljoner ton. Flytande bränsle uppgick till 666.800 ton. Hamnens tre containerterminaler hanterade 461.170 TEU, en ökning med 15 procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.