Fortsatt samarbete för OMI och Frontline

Teekay Shipping och Frontline kommer troligen att fortsätta sitt samarbete med suezmaxtankfartyg om styrelsen för OMI godkänner Teekays och Torms övertagande av OMI. Det amerikanska OMI Corporation har en flotta på cirka tre och en halv miljon dödviktston och består av 13 suezmaxtankers (varav de äger sju och chartrar in sex) och 32 produkttankfartyg (28 egna och fyra inchartrade). Utöver det har OMI även två produkttankfartyg under byggnation som ska levereras under 2009. Samarbetet mellan OMI och Frontline har varit mycket framgångsrikt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.