Furusundsleden.
Pär-Henrik Sjöström

Fortsatt miljödebatt om Horsstensleden

Marinforskare sågar förslaget att bygga nya farleden Horsstensleden i Stockholms skärgård. Svensk Sjöfart vill att förslaget blir verklighet.

Relaterade artiklar

Förslaget från Trafikverket och Sjöfartsverket om att bygga en ny kryssningsled i Stockholms skärgård har fått mycket kritik. I dag finns tre större inseglingsfarleder: Sandhamnsleden, Landsortsleden och Furusundsleden. Enligt en utredning gjord av Trafikverket och Sjöfartsverket ska Horsstensleden ge kortare, snabbare, säkrare och miljövänligare insegling till Stockholm.

”Vettlöst”

Förslaget är hårt kritiserat och en stor del av kritiken handlar om att stora och unika naturvärden försvinner om den föreslagna muddringen och sprängningen blir verklighet. Infrastrukturminster Tomas Eneroth har sagt till flera medier, bland annat tidningen Skärgården, att Horsstensleden inte kommer att bli av, medan Sjöfartsverkets GD Katarina Norén har sagt att verket är neutral part och fortsätter att utreda leden medan de avvaktar regeringsbeslut i frågan.

I en debattartikel i miljömagasinet Altinget skriver nio marinforskare med specialfokus på Östersjön att förslaget är miljömässigt vettlöst och bör ”begravas och glömmas bort för gott”.

”Leden är tänkt att gå rätt igenom ett av de sista orörda områdena i Stockholms mellanskärgård. Området hyser en skyddsvärd biologi. Det är en viktig livsmiljö för sjöfåglar, som exempelvis den hotade ejdern och tobisgrisslan, samt för en mängd andra arter. /.../ Genomförda undersökningar visar på höga naturvärden även under ytan. /.../ Om förslaget om Horsstensleden blir verklighet kommer dessa naturvärden att försvinna – för gott.”

Avlasta Furusundsleden

Föreningen Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström skriver i en replik att de vill att satsningen på farleden blir av och att utredningsarbetet inklusive miljöprövning fortgår.

”Huvudanledningen är, ovanligt nog inom sjöfarten, att vi börjar se att kapacitetstaket i Furusundsleden närmar sig. En funktionell farled till för att ta sig till Sveriges i särklass största stad/region i termer av befolkning och konsumtion ter sig högst rimligt.”

Svensk Sjöfart ser flera ytterligare argument med satsningen: En alternativ farled ger redundans, minskar risken för incidenter när trängseln minskar i Furusundsleden och minskar miljöpåverkan från sydkommande fartyg som i dag måste gå norrut för att sedan åter gå söderut mot Stockholm.