Fortsatt förlust för Trans

Rederi AB Transatlantic redovisar en förlust efter skatt på 132 miljoner kronor för första kvartalet. Det är dubbelt så mycket som under motsvarande kvartal förra året och det fjortonde kvartalet i rad med negativa siffror. Viking Supply Ships gjorde ett operativt resultat på -88 miljoner kronor och för Industrial Shipping var motsvarande siffra -63 miljoner. Nettoomsättningen steg dock från 578 miljoner kronor första kvartalet förra året till 861 miljoner kronor i år.Transatlantic sjösätter nu en besparingsplan som kommer att påverka hela organisationen. I planen ingår sammanslagning av kontor med neddragningar på kontoren i Stockholm och Västerås, bunkerbesparingar samt föräljning av fartyg, reducering av kostnader för den inchartrade flottan, reducerade bemanningskostnader och en översyn av besättningspolicyn. Samtidigt kommer man att stärka försäljningsorganisationen.– Vi räknar med att göra kostnadsbesparingar på åtminstone 80 miljoner kronor under året, säger vd Kim H Sörensen i en kommentar.Åtgärderna förväntas vara klara den 1 september.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.