Fortfarande spänd situation på polska varv

Varvsstyrelser och fackliga organisationer i Polen väntar fortfarande på svar om sina framlagda krav kring ägarförhållandena. Staten, som genom ARP (Agencja Rozwoju Przemyslu) är största ägaren inom varvsektorn, uppfyller inte de politiska löften som ställdes kring privatiseringen menar styrelserna och facken som inte vill ha staten som ägare. Staten vill privatisera – men långsamt – för att kunna behålla politiskt och ekonomiskt inflytande inom varvsektorn. Det finansiella läget på de polska produktionsvarven är oroande; det finns gamla skulder (i Gdynia), banker kräver kreditgarantier och staten väntar på europeiska kommissionens beslut kring hur kreditgarantier skall betraktas. Lång väntan på beslut i Bryssel och Warszawa förlamar många pågående projekt på varv både i Gdynia och Szczecin. Läget är också mycket spänt av ett annat skäl. Gdansk Shipyard deltar nämligen inte i protestaktionen. Både facket och styrelsen i Gdansk Shipyard uttrycker på detta sätt sin tacksamhet till regeringen för grönt ljus för ”skilsmässan” med varvet i Gdynia. Dessutom kräver Gdansk Shipyard PLN 60 miljoner från Gdynia Shipyard som en avräkning för gamla gemensamma projekt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.