Första undantaget för svavelregler i USA

Ett par dagar efter att USA:s och Kanadas kuster blev ett ECA (Emissions Control Area) har US Coast Guard utfärdat ett första undantag för fartygs utsläpp av svavel. Totem Ocean Trailer Express, TOTE, har nu fått tillstånd att fortsätta använda bunkerolja med mer än en procents svavelhalt fram tills man konverterat två roro-fartyg till LNG-drift. Fartygen används i trafik mellan Tacoma och Anchorage i Alaska.Staten Alaska har nyligen stämt federala myndigheter för införandet av ECA. Man anser att det är diskriminerande då det innebär högre transportkostnader, något som kommer att läggas som börda på invånarna i Alaska.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.