Wallenius Sols första nybygge Botnia Enabler under den första provturen.

Fotograf: Henrik Sundkvist

Kategori: RoRo

Första provturen klar för Botnia Enabler

Botnia Enabler, det första av Wallenius Sols båda nybyggen, har nu genomfört sin första provtur.

Botnia Enabler och Baltic Enabler är namnen på de båda nybyggena som Wallenius Sol just nu bygger på varvet CIMC Raffles i Yantai i Kina för rederiets trafik på bland annat Bottenviken. Det första av fartygen, Botnia Enabler, avslutade i söndags sin första sex dagar långa provtur.

”Rör sig på ett trevligt sätt”

Fartyget lämnade hamnen i kinesiska Yantai under måndagen den 14 februari. Ombord fanns sju personer från Wallenius Marine, certifieringstjänstemän från klassningssällskapet Lloyds Register, tekniker samt personal från det kinesiska varvet.

– Det har varit en lång period av förberedelser, och äntligen har vi genomfört den första provturen. Fartyget rör sig på ett trevligt och lovande sätt till sjöss, jag kan föreställa mig att det blir fina resor när hon är lastad med gods, säger Henrik Sundkvist, sitemanager från Wallenius Sol till rederiets tidning Enabler Magazine och fortsätter:

– Under våra sex dagar ute till sjöss har vi testat fartygets hastighet, manövrerbarhet, utrustning och säkerhetsfunktioner. Vi vill se att hon är tekniskt redo och uppfyller specifikationen så att vi kan leverera ett säkert, pålitligt och effektivt fartyg för dess besättning och ägare, säger han. 

  • Bogserbåt från Yantai hamn assisterar under avfärd för provturen. Foto: Henrik Sundkvist
  • CIMC Raffles driftsättningsteam granskar resultaten av provturen. Foto: Henrik Sundkvist
  • Botina Enablers brygga. Foto: Henrik Sundkvist
  • Inför provturen genomfördes ett krängningsprov. Skalorna för djupgående, markerade vid fören och aktern, kontrolleras och vattentemperaturen och densiteten bekräftas. Foto: Henrik Sundkvist
  • Fyra gaffeltruckar tränar för att knuffa ut fartyget från kajen. Vid ett krängningsprov måste fartyget ligga fritt i vattnet, utan spända trossar. När truckarna trycker ut fartyget görs inga mätningar. Foto: Henrik Sundkvist
  • Den isförstärkta stäven kan skönjas ovanför den tänkta vattenlinjen. Foto: Henrik Sundkvist
  • Pendelutslagen under krängningsprovet kontrolleras för varje viktförflyttning. En spänd stållina med en vikt hänger ned från undre däck i ett oljebad. Under krängningsprovet fanns tre likadana oljebad ombord. Foto: Henrik Sundkvist

Två provturer planeras

Fartygen kommer att genomföra två provturer där den andra kommer köras på LNG. Wallenius Sol berättar vidare att varvet därefter har ett antal veckor på sig att fixa eventuella åtgärdspunkter innan det är dags för leverans, vilket i fallet med Botnia Enabler beräknas ske under första halvan av 2022.

Fartygen blir enligt Wallenius Sol världens största isklassade roro-fartyg, både när det gäller lastkapacitet och gastankarnas volym. De får isklass 1A Super, blir 242 meter långa, drygt 35 meter breda och får en lastkapacitet på 5.800 filmeter.

Designen har tagits fram av Wallenius Marine i samarbete med konstruktionsbyrån Knud E. Hansen. Förutom LNG kan fartygens maskiner köras på LBG, diesel och syntetisk diesel.

Fartygen kommer att ha 57 procent lägre bränsleförbrukning samt 63 procent lägre utsläpp av växthusgaser per transporterad enhet jämfört med den generation fartyg som i dag trafikerar rutten mellan Bottniska havet och hamnar vid Östersjön och Nordsjön. Det enligt den studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort av fartygens design på uppdrag av rederiet.