Fotograf: NYK

Kategori: Skeppsbyggnad | RoRo

Första LNG-drivna biltransportfartyget

Det första av två LNG-drivna biltransportfartyg har levererats till UECC, där Wallenius Lines är hälftenägare.

Nybygget Auto Eco uppges vara det första biltransportfartyget (PCTC) i världen med dual fuel-maskineri och det största med svensk/finsk isklass 1A Super. Fartyget har byggts av varvet NACKS i Nantong, Kina, och överläts till UECC den 29 september. En officiell namngivningsceremoni planeras i Zeebrugge den 21 november.

Auto Eco har kapacitet för 4.000 bilar (RT42-enheter) på 10 däck, inklusive 6.000 kvadratmeter däcksyta för ”high and heavy”-laster.

Konstruerad för Östersjön

UECC (United European Car Carriers) är en shortsea-operatör med inriktning på transporter av fordon samt höga och tunga laster i Europa. Ägare till UECC är svenska Wallenius Lines och japanska Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK).

– Det är klart att Auto Eco är byggd för att kunna gå i Östersjön, men marknaden i Ryssland är dålig i dagens läge så vi har inte än beslutat var hon kommer att gå i trafik, säger Bjørn Svenningsen, Head of Sales & Marketing på UECC i Oslo, till Sjöfartstidningen.