Fotograf: Copyright China Navigation

Kategori: Skeppsbyggnad | Torrlast

Första eco-bulkern från Deltamarin

De första standardbulkfartygen av Deltamarins B.Delta-design har levererats. Först ut är nybygget Wuchang från Chengxi Shipyard i Kina.

Wuchang, och det likaså redan levererade systerfartyget Wuchow, är de första i en serie på fyra ”W Class” 39 000 dwt handysize-bulkfartyg för China Navigation Company (CNCo). Fartygen ska gå i trafik för gruppens bulkdivision Swire Bulk. Förutom W-serien har rederiet ytterligare 20 fartyg i order av typen B.Delta37.

EEDI på frivillig bas

Wuchang är av typen B.Delta37 och har klassats av Lloyd’s Register. Fartyget kontrakterades redan innan kraven på EEDI (Energy Efficiency Design Index) för nybyggen trädde i kraft i början av 2013. CNCo och Deltamarin har trots detta på eget initiativ begärt EEDI-verifikation från klassificeringssällskapet. EEDI-värdena har visat sig vara mer än 20 procent lägre än den baslinje för bulkfartyg som tillämpas.

Lägre förbrukning men mer last

När Deltamarin började utveckla B.Delta-konceptet 2007 upptäckte man att även de bästa designer som fanns, särskilt inom handysize-segmentet, inte var speciellt moderna jämfört med den teknologi och teknik samt de designkriterier som användes vid design av företagets typiska produkter som till exempel passagerarfartyg.

– Vi var först med att ta fram en handy-size-bulker i 40 000-tonsklassen och vi ställde som mål tio procents förbättring av dödvikt, lastvolym och bunkerförbrukning. De två förstnämnda uppnådde vi väl, men överraskades av att vår bunkerförbrukning var 25 procent lägre än den tidens bästa benchmark som var en japansk design, berättar Markku Kanerva, försäljningsdirektör på Deltamarin.

Deltamarin utvecklades även en helt ny Ultramax-storlek på 64 000 dwt. De första kontrakten från 2010 gällde emellertid större självlossande bulkfartyg i Panamax-storlek för Stora sjöarna. De är redan är i trafik och har uppfyllt alla högt ställda förväntningar.

När marknaden förbättrades beställdes de första B.Delta-fartygen våren 2011. Den första beställningen gjordes av Louis Dreyfus Armateurs (LDA) och därefter följde CNCo. Efter leveransen av två fartyg för CNCo har, när detta skrevs, även LDA:s första nybygge av denna typ, La Briantais, överlåtits.

Håller vad de lovar

När Deltamarin kom ut på marknaden med sin B.Delta-design noterades en viss skepticism till de förbättringar som utlovades. Provturen med Wuchang visar att de värden som baserade sig på modelltester och kalkyler överensstämmer med verkligheten.

– Dödvikten är kontraktsenlig och likaså bunkerförbrukning, effekt och fart, konstaterar Markku Kanerva.

Det har också visat sig att manöverförmåga och egenskaperna i grov sjö är utmärkta. Trots den låga bunkerförbrukningen är block koefficienten hög, 0,86 vid scantling djupgående.

En femtedel

– Det finns omkring 100 fartyg i order av B.Delta-design, av dessa är 61 av typen 37. Inom handysize-segmentet har vi på ett par år nått en marknadsandel på över 20 procent.

Wuchang har tre boxade lastrum och två lastrum med hoppers nedtill. Deras sammanlagda volym är 49 000 kubikmeter. Fartygets fyra 30 tons däckskranar är av en ny eldriven typ, levererade av Cargotec. Med skopor är kapaciteten 22 ton och i tandemlyft 60 ton. MacGregor-luckorna är likaså levererade av Cargotec.

Huvudmaskinen på CNCo:s fartyg är en lågvarvig Wärtsilä 5RT-flex50-B.

 

Fartygsfakta:

IMO nr: 9657844

Varv/Nyb. nr: Chengxi Shipyard, Jiangyin/CX0341

Rederi: The China Navigation Company Pte. Ltd, Singapore

Flagg: Singapore

Leverans: 18 oktober 2013

Klass: Lloyd’s Register 100A1 Bulk Carrier

Dimensioner och tonnage:

Längd: ö a 179,90 m

Bredd :30,00 m

Djup: 15.00 m

Djupgående, scantling: 10,50 m

BT: 24 785

DWT: 39 000

Kapacitet:

Lastrum, volym: 49 006 m3

HFO: 1 200 m3

MDO: 250 m3

Färskvatten: 150 m3

Ballstvatten: 16 000 m3

Maskineri:

Huvudmaskin: Wärtsilä 5RT-flex50-B Tier II

Effekt: 6 050 kW vid 99 varv/minut

Bunkerkonsumtion, 12 knop: 13,5 t/dygn

Propeller: Wärtsilä, fasta blad (FPP)

Fart (service/ekonomi): 14/12 knop

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.