Första 100.000-tonnaren till St Petersburgs oljeterminal

Det 248 meter långa tankfartyget Glenbulk A lastade nyligen tjockolja i St Petersburg Oil Terminal. Enligt SeaNews.ru var det första gången som ett fartyg på 98.000 dwt anlöpte St Petersburg. Muddring på upp till 12 meters djup och byggande av två nya kajer har möjliggjort anlöp av fartyg i denna storlek. På sikt ska även farleden utvidgas och muddras.