Förslag om sammanslagen inspektion får kritik

Trafikinspektionsutredningen föreslår att inspektionen för de fyra transportslagen väg, järnväg, sjöfart och luftfart ska slås samman till en enda myndighet, Trafikinspektionen. Enligt utredningen kommer förändringen främst att medföra lägre administrationskostnader och enklare erfarenhetsutbyte. Trafikinspektionen ska enlligt utredaren ha ett gemensamt huvudkontor och inte organiseras i branschavdelningar utan efter funktioner som exempelvis tillsyn. Sjöfartsfunktionen ska även fortsatt finansieras med farledsavgifter. Förslaget får redan kritik.– Det finns inga sakliga skäl att slå samman våra verksamheter. Man skulle lika gärna kunna slå ihop oss med Socialstyrelsen eller Kärnkraftsinspektionen. De har ju också tillsyn, säger Sjöfartsinspektionens chef Johan Franson till Norrköpings Tidningar.