Fotograf: Ulf Svenningsson/GU

Kategori: Skeppsbyggnad | Fartygsaffärer | Specialfartyg

Forskningsfartyg fortsatt försenat

Det polska varvet har missat deadline fem gånger under byggnationen av Göteborgs Universitets nya forskningsfartyg. Nu föreslår en internrevisor att bygget avslutas på annat varv.

– Att varvet har misslyckats med att hålla avtalade leveransdatum vid så många tillfällen skapar självklart en osäkerhet kring varvets förmåga att slutföra arbetet, säger Göteborgs Universitets internrevisor Jan Sandvall, till Göteborgs Posten

Göteborgs Universitet beställde sitt nya forskningsfartyg redan 2013. Tanken var då att det skulle vara klart innan sommaren 2015. Det är nu snart tre år sedan. Tidigare rapporter från varvet har visat på att byggets försenats på grund av fel och brister.

Byggdes för tungt

Vid ett tillfälle fick fartyget förlängas med ytterligare tre meter efter att det visat sig att fartyget var för tungt och låg för djupt i vattnet. Enligt GP handlar de senaste felen på brister i fartygets stabilitet. Hur det ska åtgärdas är ännu inte fastställt.

Enligt den rapport som internrevisionen lagt fram finns nu tre fömligheter för universitet:

  1. En överenskommelse med varvet om hur kvarvarande brister skall åtgärdas, tidplan och vem som ska ta kostnaden. Något som bygger på ”att varvet ges förtroendet att slutföra bygget.

  1. Avtalet hävs och kräver återbetalning. Fartyget tillfaller varvet.

  1. Universitet får fartyget levererat i befintligt skick. Resterande arbete upphandlas på annat varv.

Föreslår annat varv

Enligt GP föreslår internrevisionen att GU låter Nauta bygga klart fartyget och överlåter ”kvarvarande moment av komplex natur” till ett annat varv.

– Det viktiga i de förhandlingar som nu pågår är att klargöra vad varvet har för förmåga att färdigställa fartyget inom rimlig tid, oavsett vad som skett tidigare, säger Jan Sandvall.