Forskningscenter för arktisk oljeaktivitet

Olje- og energidepartementet i Norge har beslutat att grunda ett forsknings- och kompetenscenter för petroleumverksamheten i de norra områdena och Arktis. Centret placeras i Nordnorge och förväntas inleda sin verksamhet i mitten av 2013.– Idén är att bygga upp en forskningsmiljö av hög kvalitet som är relevant for oljenäringen i norr och i de arktiska områdena, skriver norska Olje- og energidepartementet i ett pressmeddelande.- Petroleumverksamheten är på väg norrut i alla kuststater i Arktis. Intresset för olje- och gasaktivitet i området har aldrig varit större. Då behöver vi en dialog både mellan länderna i norr och mellan företag och myndigheter. Att dela med sig av erfarenheterna är en förutsättning för att vi alla skall lyckas, säger olje- og energiminister Ola Borten Moe.För finansieringen svarar Olje- og energidepartementet och Utenriksdepartementet. Tilläggsfinansiering erhålls även från näringslivet. Efter fem år kommer man att utvärdera verksamheten och ta ställning till fortsatt finansiering.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.