Förlikning i Rosella-tvisten

Viking Line Abp, Internationella Transportarbetarförbundet ITF och Finlands Sjömans-Union FSU r.f. har nått en förlikning i det så kallade Rosella-fallet. Därmed har alla rättsliga processer som berör denna tvist lagts ner. Tvisten gällde huruvida ITF och FSU har rätt att vidta fackliga stridsåtgärder och dessutom förmå andra att göra det för att förhindra en omflaggning av färjan Rosella från Finland till Estland eller till något annat medlemsland i den Europeiska Unionen. Därtill prövades Viking Lines rätt att förhandla om besättningens löne- och arbetsvillkor med någon annan än FSU. Efter att ha behandlats i finska domstolar togs fallet upp i London och i Europeiska Gemenskapens Domstol i Luxemburg, där Viking Line i sin talan yrkade fastställelsedom och säkringsåtgärder samt skadestånd av ITF och FSU.Från Viking Line meddelas att de transaktioner som ansluter sig till den uppnådda konfidentiella överenskommelsen inte påverkar Viking Line Abps resultat negativt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.