Fotograf: Rederi AB Gotland

Kategori: Ekonomi

Förbättrat delårsresultat för Gotlandsbolaget

Realisationsvinst från fartygsförsäljningar lyfter Gotlandsbolagets delårsresultat.

I sin delårsrapport, som omfattar perioden 1 januari till 31 augusti 2015, noterar Rederi AB Gotland en nettoomsättning på närmare 1,6 miljarder kronor, en ökning med 16 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 374 miljoner kronor (att jämföra med 335 miljoner kronor motsvarande period 2014), rörelseresultatet till 381 miljoner (271 miljoner) och resultat efter skatt till 304 miljoner (261 miljoner).

Det förbättrade resultatet beror främst på en realisationsvinst om 54 miljoner kronor från försäljning av fartyg samt en högre intjäning inom produkttank. Under året har koncernen sålt sina 50 procents andelar i produkttankfartygen Tintomara, Tambourin och Allegro.

Kommentarer

  • Anonymous

    Direktor Kamfeldt ar grym!!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.