Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Juridik

Fonnship vinnare i tvisten kring Sava Star

Efter 15 års behandling har det norska rederiet Fonnship vunnit tvisten om blockaden av Sava Star i svenska hamnar.

Det norska rederiet Fonnship har fullt ut vunnit sin tvist med de fackliga förbunden, styrda av ITF, om en blockad av det Panamaflaggade torrlastfartyget Sava Star i svenska hamnar. Processen har pågått i 15 års tid i Arbetsdomstolen och även behandlats i EU-domstolen.

– EU-rättens regler om fri rörlighet som befunnits tillämpliga av EU-domstolen tillämpades i målet. Påtvingade avtal förklarades ogiltiga, skadestånd utdömdes och Fonnship fick full ersättning för sina rättegångskostnader, uppger advokat Lars Boman.

Stridsåtgärder

Svenska Transportarbetareförbundet och Seko vidtog 2001 respektive 2003 stridsåtgärder mot ett norskt bolag och därefter träffades kollektivavtal för arbete ombord på fartyget Sava Star. Den tvist som uppstod på grund av detta har handlat om huruvida stridsåtgärderna var otillåtna och om kollektivavtalen var ogiltiga eller oskäliga.

Rederiet yrkade att förbunden dels ska återbetala vissa avgifter som bolaget i enlighet med kollektivavtalen betalat till förbunden, dels betala skadestånd för ekonomisk förlust som bolaget lidit till följd av stridsåtgärderna.

Förhandsavgörande

Arbetsdomstolen har inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om EES-avtalets regler om fri rörlighet för tjänster, som motsvarar EU-rättens regler om fri rörlighet, är tillämpliga i en situation som den aktuella. 

Med beaktande av EU-domstolens förhandsavgörande har Arbetsdomstolen funnit att bolaget varit tillhandahållare av de sjötransporttjänster som utfördes med Sava Star och att sjötransporttjänsterna omfattades av reglerna om fri rörlighet för tjänster.

Arbetsdomstolen har vidare funnit att stridsåtgärderna gjorde det svårare för bolaget att utöva rätten till fri rörlighet för tjänster.

Berättigade mål

Syftet med stridsåtgärderna var att i medlemmarnas intresse säkerställa att skäliga anställningsvillkor tillämpas på besättning i internationell sjöfart och därmed att konkurrerande företag som betalar en rimlig lön till sina anställda inte bestraffas i konkurrenshänseende. Dessa utgjorde berättigade mål som är förenliga med fördraget och som kan rättfärdiga begränsningar i den fria rörligheten för tjänster.

De krav som förbunden framställde för att avsluta stridsåtgärderna har dock gått utöver vad som varit nödvändigt för att uppnå detta mål och stridsåtgärderna har därför stått i strid med EU-rätten. Med beaktande av EU:s så kallade likvärdighetsprincip har kollektivavtalen lämnats utan avseende och skadestånd till bolaget utdömts enligt medbestämmandelagen.

Kommentarer

 • Carita Rönnqvist

  Det är bra att vi nu har ett prejudikat, men nog borde man kunna behandla dessa fall en aning snabbare.

  • Anonymous

   På vilket sätt är det bra att vi har ett prejudikat för att alla människor ska ha det lika dåligt som de människor med de sämsta villkoren?

 • Mona Musse

  bra att facket loosade och førnuftet segrade!

 • Per Andersson

  Det ar ju otroligt trakigt att det skall ta 15 ar, skipping svanger snabbt och att det blir sa har japp det ar bara trakigt. nar EU kan samsas om att inom EU sa kor vi EU flagg och inget annat, men det ar kapitalet som styr och att det skulle ske finns inte po kartan. Titta container feeders runt om i Europa, Besattning surrar lasten, Stuveriet ar inte intresserade av att gora det, Farligt kronligt , battre att kliva omboard stor Container bat och ha Cell bade i rummet och pa decket!

 • Herr Nilsson

  Anonym:
  På vilket sätt är det bra att inte ha prejudikat, undvika stridsåtgärder samt inte veta vad som gäller?

  Eftersom du anser dej ha rätten att lägga ord i folks mun ,så ser jag fram emot ett klokt utlägg från en insatt människa.

  Mvh ”Följer”.

 • Kålle Johansson

  Tråkigt att se att återigen så bestämmer kapitalet i EU, tydligen så får inget störa den fria rörliga marknaden inom EU även om det går ut över EU medborgare eller andra som arbetar under EU flagg till vilka låga löner som helst…. Gå ut ur EU det har bara gynnat kapitalet.

 • Björn Holm

  Om man studerar domen så framkommer det att lönerna inte förändrades med det påtvingade avtalet, utan att skillnaden var avgifterna till ITF. Om dessa stridsåtgärder inte förbättrade villkoren för besättningen, vilket domen konstaterar så vitt jag kan se, så undrar man varför ITF väljer en sådan strid?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.