3 oktober, 2014

Ebba Alexandersson

Ebba Alexandersson är ny Sales and Marketing Coordinator på Northern Offshore Services sedan i juli. Ebba kommer nyligen ifrån Chalmers Tekniska Högskola efter att ha studerat sjöfart och logistik. Under studietiden jobbade Ebba som fartygsagent på Valdemar Andersons Shipagency.

30 september, 2014

Ola Helgesson

Den 1 oktober tillträder Ola Helgesson tjänsten som CFO i Concordia Maritime. Ola Helgesson kommer närmast från Stena Line där han också var CFO. Han ersätter Anna Forshamn som lämnade Concordia redan den 31 augusti för moderbolaget Stena Group AB. Innan Ola Helgesson kom till Stenasfären 2011 var han CFO för Transatlantic och innan dess för Hemköpskedjan. 1997-2001 arbetade Ola Helgesson som Finance Manager för Göteborgs Hamn. Han kommer att arbeta nära Concordia Maritimes vd Kim Ullman, som är mycket nöjd med att få Ola Helgesson vid sin sida.

25 september, 2014

Matti Esko

Matti Esko har valts till vd för det nya bolaget Kvarkenhamnar AB. Han har en gedigen erfarenhet från hamn- och logistiksektorn och har tidigare varit vd för det internationella transportföretaget Euroports Finland. Det nya bolaget startar sin verksamhet vid årsskiftet 2014-2015, men Matti Esko kommer att tillträda sin tjänst redan den 1 oktober.  Matti Esko kommer från staden Raumo i Finland och är både finsk- och svenskspråkig. Han kommer att ha sin placering i Vasa, men kommer att tillbringa stor del av sin tid i Umeå. 

22 september, 2014

Marcus Risberg

Marcus Risberg har utsetts till ny försäljningsdirektör för Tallink Silja AB. Han tillträdde tjänsten den 1 september 2014.  Marcus Risberg har lång erfarenhet från rederibranschen och har tidigare arbetat inom Siljakoncernen och på Tallink Silja AB i olika roller såsom Business Controller, Financial Controller samt som ekonomichef. Marcus har de senaste sex åren arbetat för Nokia, sedermera Microsoft med olika finansiella och business management-roller.

16 september, 2014

Kielo Vesikko

Finnlines har utsett Kielo Vesikko till chef för passagerarverksamheten (Head of Passenger Services). Hon fortsätter också som linjechef (Line Manager) för Finnlines HansaLink-trafik.

16 september, 2014

Anton Berneblad

Anton Berneblad har utsetts till Marketing Coordinator på TransAtlantic AB i Göteborg. Han har en flerårig historia inom Transatlantic och har innehaft en rad olika tjänster de senaste åren. Senast arbetade Anton Berneblad med Pricing & Product Marketing.

15 september, 2014

Carl Johan Warfvinge

Carl Johan Warfvinge har nyligen tillträtt tjänsten som Country Manager för Maersk Broker Agency Sweden AB, med placering i Norrköping. Carl Johan har arbetat i Maersk Broker sedan 2010 och var ursprungligen placerad i Köpenhamn. 

12 september, 2014

Linnea Winther Olsson

Linnea Winther Olsson är från 1 augusti 2014 anställd som Bunker Trader hos nystartade Canden Marine Fuel Services Ltd. i Montreal, Kanada.
Linnea tog nyligen examen från Chalmers Tekniska Högskola efter att ha studerat sjöfart och logistik. Under studietiden jobbade Linnea som projektledare för Donsö Shipping Meet 2013.

11 september, 2014

Wilhelm Hård af Segerstad

Wilhelm Hård af Segerstad, tidigare hotellchef på Viking Line, har utsetts till ny operativ direktör med ansvar för den kommersiella ombordverksamheteninom Viking Line. Han kommer även att ingå i Viking Lines koncernledningsgrupp. Wilhelm Hård af Segerstad har arbetat länge inom Viking Line i olika befattningar, bland annat ombord som purser och intendent samt inom landorganisationen som hotellchef, projektkoordinator och projektledare. Den tidigare operative direktör Janusz Grabowski kommer att ta över ansvaret för International Sales funktionen inom Viking Line.

11 september, 2014

Kaj Takolander

Kaj Takolander har utsetts till ny marknadsdirektör för Viking Lines Finlandsenhet efter Anni Kallioniemi. Han tar över posten i oktober 2014. Kaj Takolander kommer närmast från Finnlines där han varit Head of Passenger Marketing, Sales & Customer Service med helhetsansvar för passageraraffärsverksamheten. Han har tidigare varit anställd inom Viking Line som försäljningschef i Helsingfors 1988–1991.

9 september, 2014

Olof Berndtsson

Olof Berndtsson har från den 1 september 2014 utsetts till vice VD på Stena RoRo i Göteborg. Olof kommer närmast från Pacific Basin i London där han var ansvarig för RoRo divisionen, innan dess arbetade han som mäklare på Aquamarine i Göteborg. Olof har tidigare varit anställd på Stena RoRo, mellan åren 2001 och 2005, då inom befraktning och köp & sälj. 

8 september, 2014

Elsa Hjertén Grahm

Elsa Hjertén Grahm är ny projektledare för 2015 års Donsö Shipping Meet. Elsa utexaminerades i våras från Chalmers tekniska högskola där hon studerade Sjöfart och Logistik och kommer att sysselsatt med att hjälpa sponsorer och utställare tillrätta. Donsö Shipping Meet hålls ute på Donsö den 1-2 september.

3 juli, 2014

Anton Jansson

Anton Jansson har anställts som operatör hos Navix Maritime Chartering AB med start 16:e Juni. Anton har studerat Sjöfart & Logistik på Chalmers Lindholmen och har tidigare arbetat inom containertrafik hos Penta Shipping AB samt med logistikverksamhet inom svensk industri genom främst inköp i Kina ochTaiwan.

1 juli, 2014

Tapani Kauhanen

Tapani Kauhanen har utsetts till marknadsdirektör för Viking Line Skandinavien från den 1 juli 2014. Han efterträder Peter Hellgren som i april utsågs till vice vd med ansvar för Viking Line-koncernens försäljning och marknadsföring. Tapani Kauhanen har bland annat haft ledande poster inom flera olika rederier i Östersjöregionen, innan han sommaren 2012 blev ansvarig för internationell försäljning på Viking Line.

25 juni, 2014

Jacob Rubensson

Jacob Rubensson har nyligen anställts som skeppsmäklare på Tore Ulff Chartering AB. Han kommer närmast från Rederi AB Transatlantic i Göteborg, innan dess jobbade han på FH Bertling och studerade Sjöfart & Logistik på Chalmers. Jacob kommer bland annat att jobba som representant för det tyska rederiet MTL med befraktning av sågade trävaror på Nordafrika.