3 december, 2014

Rikard Enskär

Rikard Enskär har tillträtt som Marine Surveyor hos Marinaut AB med placering i Stockholms regionen. Marinaut AB är ett dotterbolag till Krogius Scandinavia AB. Rikard är utbildad skeppsbyggare och har genomgått DNVs trainee program följt av en surveyor utbildning hos Lloyd's i London. Han kommer närmast ifrån en tjänst som Senior Marine Surveyor hos DNVGL med stationering i Long Beach Ca. USA.

2 december, 2014

Jeremy Peter

Jeremy Peter har nyligen anställts som beräkningsingenjör på designavdelningen för TTS Marine AB i Göteborg. Han är bland annat ansvarig för hållfasthetsberäkningar av stålkonstruktioner och kommunicerar med klassningsbolag och myndigheter under projektens gång. Han tog examen från Chalmers Tekniska Högskola våren 2014 där han läste masterprogrammet "Naval Architecture and Ocean Engineering". Parallellt med studierna arbetade Jeremy deltid på TTS Marine. Jeremy kommer från Frankrike och är stolt över att ha hittat ett nytt spännande liv i Sverige.

25 november, 2014

Anne Lexelius

Anne Lexelius, inköpschef för råvaror och tillhörande sjötransporter inom SSAB, har utsetts till ordförande för Maritime Transport Council, ett av fem råd som ingår i den europeiska transportköparorganisationen European Shippers' Council. 

20 november, 2014

Laura Langh-Lagerlöf

Laura Langh-Lagerlöf har utsetts till ny verkställande direktör för Oy Langh Ship Ab från och med den 1 januari 2015. Hon efterträder sin far, sjöfartsrådet Hans Langh, på vd posten för familjerederiet. Hans Langh tar över som styrelseordförande och fortsätter även som rådgivare för rederiet. Laura Langh-Lagerlöf har redan länge deltagit i ledningen av företaget. 

17 november, 2014

Joakim Dahlberg

Joakim Dahlberg har anställts som skeppsmäklartrainee på Brax Shipping och tillträder sitt nya jobb den första december. Han är utbildad sjökapten och har tidigare bland annat arbetat som befälhavare på DFDS Seaways Tor Begonia och Magnolia Seaways samt som Safety Manager på Star Cruises Superstar Virgo och Henna. Joakim Dahlberg kommer närmast från en tjänst som lots i Lysekil.

14 november, 2014

Janek Stalmeister

Janek Stalmeister blir ny vd för Tallink Group från och med den 1 januari 2015. Han efterträder Enn Pant, som lämnar posten som vd för AS Tallink Grupp efter 18 år men som sannolikt kommer att röstas in som ledamot och ordförande i koncernens högsta beslutande organ Supervisory Board på en extrainsatt bolagsstämma den 5 december. Janek Stalmeister är idag styrelseledamot och finansdirektör i Tallink Group och var dessförinnan finansiell rådgivare, controller och vice finansdirektör på Tallink. Han har också en bakgrund som chef för External Debt Service på Estlands finansdepartement.

13 november, 2014

Maja Robertsson

Krogius Scandinavia välkomnar Maja Robertsson som ny skadereglerare. Hon kommer arbeta som en del i skade-teamet, baserad på Köpenhamn/Malmö-kontoret. Maja har en masterexamen i maritim juridik och har tidigare jobbat för Crawford & Company som regress-specialist. Innan dess också som skadereglerare på Moderna Försäkringar. Vi på Krogius Scandinavia, ser fram emot att introducera Maja för gamla och nya kunder och vi är övertygade om att hon kommer bli en utmärkt kollega inom Krogius-guppen.

10 november, 2014

Janis Pavuls

Janis Pavuls har utsetts till ny marknadsdirektör för Tallink Silja AB i Stockholm och tillträder tjänsten den 10 november 2014. Han har sedan 2007 arbetat som kommunikationschef på Tallink Silja AB med ansvar för bolagets externa och interna kommunikation.

6 november, 2014

John Carnall

MacGregor inom Cargotec utser John Carnall till Senior Vice President för sin division Global Lifecycle Support. John Carnall tillträder sin nya post under början av 2015 och kommer att fokusera på utveckling av MacGregors serviceorganisation för att generera lönsam tillväxt. Han kommer närmast från Danfoss, där han varit Vice President, Parts and Services vid Danfoss Power Solutions.

30 oktober, 2014

Michael Zell

Michael Zell har valts till ny ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS), en av de tio kungliga svenska akademierna. Han efterträder konteramiral Thomas E. Engevall. Michael, som är örlogskapten i Flottans reserv, har en lång karriär som vVD och dotterbolagschef inom Handelsbanken bakom sig. Han är därtill av regeringen utsedd ordförande i Svenska Skeppshypotek. KÖMS har, utöver sin mer militärt orienterade verksamhet, en vetenskapsgren tillägnad sjöfarten som leds av direktörerna Sten Göthberg och Claes Berglund. I den egenskapen är KÖMS även medlem i Sjöfartsforum.

20 oktober, 2014

Thor Andersen

Thor Andersen har nyligen anställts som consulting naval architect hos Odense Maritime Technology i Danmark, efter att dessförinnan avslutat sina studier på Chalmers masterprogram ”Naval Architecture and Ocean Engineering”.

14 oktober, 2014

Lena Jönsson

Lena Jönsson är ny generaldirektör och myndighetschef för Kustbevakningen från och med den 13 oktober. Hon efterträder Judith Melin som går i pension. Lena Jönsson är född 1958 började som överdirektör för Kustbevakningen i december 2013. Innan Kustbevakningen har hon bland annat arbetat som generaldirektör för Fortifikationsverket, verket för Förvaltningsutveckling (Verva) och som chef för lotteriinspektionen. Lena Jönsson har även varit statssekreterare i Försvarsdepartementet och känner sedan tidigare till Kustbevakningens verksamhet.

10 oktober, 2014

Christopher Askheim

Christopher Askheim började på Northern Energy Services som District Sales Manager Marine i början av september. Christopher kommer tidigare ifrån företaget Elisa Oy där han jobbade som Key Account Manager.

10 oktober, 2014

Tobias Caskie

Tobias Caskie började som Technical Purchaser hos Northern Offshore Services 4 augusti och kommer senast från Donsö Fiskeredskap & Skeppsfurnering där han jobbat med inköp och försäljning av utrustning till handelsflottan. På Northern Offshore Services blir uppdraget att ha hand om inköp och upphandlingar med leverantörer. 

7 oktober, 2014

Lukas Jönsson

Lukas Jönsson har utsetts till Manager Business Development på GAC Sweden. Innan dess var han operationell shippingagent på samma företag. Lukas gick ut Chalmers Sjöfart- och Logistiklinje 2010 och var därefter tre år på Ferm & Olsson i Stenungsund, innan han gick vidare till GAC i juli 2013.