9 september, 2014

Olof Berndtsson

Olof Berndtsson har från den 1 september 2014 utsetts till vice VD på Stena RoRo i Göteborg. Olof kommer närmast från Pacific Basin i London där han var ansvarig för RoRo divisionen, innan dess arbetade han som mäklare på Aquamarine i Göteborg. Olof har tidigare varit anställd på Stena RoRo, mellan åren 2001 och 2005, då inom befraktning och köp & sälj. 

8 september, 2014

Elsa Hjertén Grahm

Elsa Hjertén Grahm är ny projektledare för 2015 års Donsö Shipping Meet. Elsa utexaminerades i våras från Chalmers tekniska högskola där hon studerade Sjöfart och Logistik och kommer att sysselsatt med att hjälpa sponsorer och utställare tillrätta. Donsö Shipping Meet hålls ute på Donsö den 1-2 september.

3 juli, 2014

Anton Jansson

Anton Jansson har anställts som operatör hos Navix Maritime Chartering AB med start 16:e Juni. Anton har studerat Sjöfart & Logistik på Chalmers Lindholmen och har tidigare arbetat inom containertrafik hos Penta Shipping AB samt med logistikverksamhet inom svensk industri genom främst inköp i Kina ochTaiwan.

1 juli, 2014

Tapani Kauhanen

Tapani Kauhanen har utsetts till marknadsdirektör för Viking Line Skandinavien från den 1 juli 2014. Han efterträder Peter Hellgren som i april utsågs till vice vd med ansvar för Viking Line-koncernens försäljning och marknadsföring. Tapani Kauhanen har bland annat haft ledande poster inom flera olika rederier i Östersjöregionen, innan han sommaren 2012 blev ansvarig för internationell försäljning på Viking Line.

25 juni, 2014

Jacob Rubensson

Jacob Rubensson har nyligen anställts som skeppsmäklare på Tore Ulff Chartering AB. Han kommer närmast från Rederi AB Transatlantic i Göteborg, innan dess jobbade han på FH Bertling och studerade Sjöfart & Logistik på Chalmers. Jacob kommer bland annat att jobba som representant för det tyska rederiet MTL med befraktning av sågade trävaror på Nordafrika.

19 juni, 2014

Magnus Malmström

Oresund DryDocks i Landskrona, Magnus Malmström började sin tjänst som Sales & Marketing Manager den 1 juni. Magnus kommer närmast från Chris marine där han var Sales Manager under 3,5 år. Dessförinnan arbetade han som Regional Sales Manager på MAN Diesel and Turbo i Danmark. Magnus har en gedigen erfarenhet inom den maritima industrin.

18 juni, 2014

Jari Virtanen

Jari Virtanen, Director Travel & Onboard Services på Stena Line, har valts till ny styrelseordförande för Passagerarrederiernas förening. Han har stor erfarenhet av rese- och turistnäringen samt ett fokus på turism som tillväxtfaktor. Enligt Jari Virtanen är Passagerarrederiernas arbete "synnerligen viktigt, inte bara för att bevaka medlemsföretagens intressen utan också för att synliggöra rederiernas betydelse för svensk tillväxt i allmänhet och turistnäringens utveckling i synnerhet".  Passagerarrederierna genomförde förra året mer än 100.000 enkelturer med passagerartrafik till, från och i Sverige och transporterade närmare 28 miljoner passagerare, varav hälften var bosatta i utlandet, på väg till Sverige för nöje eller affärer.

9 juni, 2014

Susanne Jacobsson

Susanne Jacobsson blir från och med den 1 juli ny vd för Maersk Sverige. Samtidigt blir hon också skandinavienchef för Maersk Line. Susanne Jacobsson kommer närmast från en tjänst som Sales Director för Maersk Scandinavia.

4 juni, 2014

Anna Forshamn

Anna Forshamn, Finansdirektör i Concordia Maritime, kommer att tillträda tjänsten som Head of Pensions i Stena AB koncernen den 1 september. Tjänsten är direkt underställd vice VD i Stena AB. Anna avslutar därför sin tjänst i Concordia Maritime den 31 augusti. Rekrytering av efterträdare kommer att inledas inom kort.

1 juni, 2014

Martin Svensson

Martin Svensson har anställts som Marine Surveyor hos Marinaut AB som är ett dotterbolag till Krogius Scandinavia AB. Martin är sjökapten med en bred erfarenhet från olika typer av fartyg samt ifrån anställningar inom både Commercial och Technical operations med fokus på Safety Management. Martin tillträdde sin tjänst hos Marinaut AB den 1a juni.

27 maj, 2014

Frederic Hillenius

Frederic Hillenius har nyligen anställts som fartygsoperatör på Thun Tankers efter att ha studerat Sjöfart & Logistik på Chalmers, och kommer närmast från en avslutande termin vid John Moores University i Liverpool. Han har även tidigare gjort sin praktik och varit sommaranställd på Thun.

15 maj, 2014

Erik Larsson

Erik Larsson har antagits till ett 15 månader långt trainee-program som kompetenscentrat Lighthouse startat i samverkan med ett flertal aktörer inom sjöfartsnäringen. Erik går just nu sista terminen på Naval Architecture and Ocean Engineering-programmet på Chalmers och börjar trainee-programmet till hösten.

15 maj, 2014

Viktor Daun

Viktor Daun har antagits till ett 15 månader långt trainee-program som kompetenscentrat Lighthouse startat i samverkan med ett flertal aktörer inom sjöfartsnäringen. Viktor går just nu sista terminen på Naval Architecture and Ocean Engineering-programmet på Chalmers och börjar trainee-programmet till hösten.

5 maj, 2014

Petter Samuelson

Petter Samuelson har anställts som operatör på Furetank Chartering Sweden AB. Petter kommer närmast från Logistics Services Volvo Group där han arbetade med premiumtransporter till Volvos fabriker. Petter har studerat Sjöfart & Logistik på Chalmers Lindholmen.

4 maj, 2014

Björn Kjerfve

Björn Kjerfve lämnar sin post som President of the World Maritime University, WMU, i Malmö för en tjänst med titeln Chancellor vid American University of Sharjah i Förenade Arabemiraten. Björn Kjerfve har lett WMU sedan hösten 2009 och avtackades av IMO:s generalsekreterare och tillika WMU:s chancellor Koji Sekimizu. IMO inleder nu en internationell rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare. Under tiden blir Neil Bellafontaine, idag med titeln Vice President Academic, tillförordnad Acting President.