26 januari, 2015

Elisabeth Schröder

Elisabeth Schröder har projektanställts på Stem Shipping med titeln ”konsult research & projects". Projektarbetet handlar om SECA:s betydelse för tanksjöfart, men studier av andra segment kan bli möjliga. Elisabeth Schröder har en examen från Sjöfart och logistik på Chalmers och har tidigare arbetat med kommunpolitik samt skrivit en C-uppsats i psykologi om sjömän.

16 januari, 2015

Leif Grundberg

Leif Grundberg har utsetts till ny överintendent för Statens maritima museer. Han tillträder den 1 februari och efterträder då Robert Olsson. Leif Grundberg är filosofie doktor i arkeologi och kommer närmast från Kulturdepartementet där han varit chef för enheten Kulturarv. Innan dess arbetade han bland annat på Riksantikvarieämbetet, Statens maritima museer och Örnsköldsviks museum.

16 januari, 2015

Alexander Kleiman

Med anställningen av Alexander Bjørn Kleiman som marine surveyor den 5:e jan 2015 förstärker Bureau Veritas sin support av kunder i Sverige, Danmark och Island. Alexander kommer senast från ett projektledarjobb i Danske Maritime. I Bureau Veritas blir Alexanders främsta arbetsuppgift att bistå rederier och ship managers. Efter en träningsperiod kommer Alexander även att kunna erbjuda ISM/ISPS/MLC/ISO audits. Vi välkomnar Alexander och önskar honom lycka till i sitt nya jobb.

16 januari, 2015

Henrik Vuorinen

Luleå Hamn AB har från och med 1 mars 2015 utsett Henrik Vuorinen till ny vd. Han är idag chef på SSAB EMEA i Oxelösund. Som tillfällig vd från januari till mars 2015 har styrelsen utsett Gunnar Dyverfeldt, som är driftchef för Victoriahamnen och Uddebohamnen.

15 januari, 2015

Cleopatra Doumbia-Henry

Cleopatra Doumbia-Henry har utsetts till rektor för World Maritime University i Malmö (WMU). Cleopatra Doumbia-Henry är för närvarande chef för ILO:s avdelning International Labour Standards Departement. Som chef för ILSD hade hon en helt avgörande roll i tillkomsten av Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) och implementeringen av den på nationell nivå. Cleopatra Doumbia-Henry är filosofie doktor i internationell rätt och har arbetat inom ILO sedan 1986. Cleopatra Doumbia-Henry tillträder sin nya befattning den 1 juli och efterträder då WMU:s vice rektor, kanadensaren Neil Bellefontaine, som varit ställföreträdande rektor sedan Björn Kjerfve lämnade tjänsten i juni 2014.

9 januari, 2015

Fredrik Lindgren

Krogius Scandinavia välkomnar Fredrik Lindgren som ny skadereglerare. Fredrik kommer att ingå skadeteamet, med placering i Göteborg. Fredrik har en masterexamen i maritim juridik och har tidigare arbetat för GARD A/S i Arendal som Claims Executive efter att ha genomgått deras traineeprogram. I tillägg till detta har Fredrik arbetat ca 5 år till sjöss i Stena Line, före och under sina studier.

9 januari, 2015

Yanzhu Mu

Krogius Scandinavia välkomnar Yanzhu Mu som ny Claims Assistant med placering i Göteborg. Yanzhu håller samtidigt på att avsluta sin magisterexamen vid Lunds universitet och har sedan tidigare en examen ifrån Shanghai University of Finance & Economics. Yanzhu har ett starkt intresse för marinförsäkring och har tidigare arbetat för Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co.

8 januari, 2015

Peter Anderson

Peter Anderson har utsetts till ny vice vd för Ahlmark Lines AB. Han kvarstår samtidigt som vd för Jönsson Novabolagen AB och Becoship AB. I Ahlmark Lines ska Peter Anderson ansvara för den kommersiella och operativa verksamheten. Enligt företaget syftar organisationsförändringen till att effektivare kunna utnyttja rederikoncernens samlade resurser och stärka samarbetet mellan koncernbolagen.

12 december, 2014

Maria Böling

Maria Böling har utsetts till ny försäljnings- och marknadsföringschef på Wasaline från och med den 12 december 2014. Hon har senast varit anställd vid Hanken, Svenska handelshögskolan i Vasa, inom enheten för externa relationer och kommunikation, där hon bland annat ansvarade för kontakterna mellan högskolan och näringslivet I Österbotten. Tidigare har hon jobbat flera år på Finnair med försäljnings- och marknadsföringsuppgifter.

3 december, 2014

Hanna Vendin

Ivar Oil AB fortsätter att växa och har från den 3:e November anställt Hanna Vendin som närmast kommer från moderbolaget Ivar Lundh & CO AB där hon jobbat som hamnagent sedan 2010. Hanna har sedan tidigare en kandidat-examen i Logistik och Ekonomi från Södertörns Högskola. Hanna kommer främst jobba som bunkermäklare specialiserad på hamnar kring Östersjön.

3 december, 2014

Rikard Enskär

Rikard Enskär har tillträtt som Marine Surveyor hos Marinaut AB med placering i Stockholms regionen. Marinaut AB är ett dotterbolag till Krogius Scandinavia AB. Rikard är utbildad skeppsbyggare och har genomgått DNVs trainee program följt av en surveyor utbildning hos Lloyd's i London. Han kommer närmast ifrån en tjänst som Senior Marine Surveyor hos DNVGL med stationering i Long Beach Ca. USA.

2 december, 2014

Jeremy Peter

Jeremy Peter har nyligen anställts som beräkningsingenjör på designavdelningen för TTS Marine AB i Göteborg. Han är bland annat ansvarig för hållfasthetsberäkningar av stålkonstruktioner och kommunicerar med klassningsbolag och myndigheter under projektens gång. Han tog examen från Chalmers Tekniska Högskola våren 2014 där han läste masterprogrammet "Naval Architecture and Ocean Engineering". Parallellt med studierna arbetade Jeremy deltid på TTS Marine. Jeremy kommer från Frankrike och är stolt över att ha hittat ett nytt spännande liv i Sverige.

25 november, 2014

Anne Lexelius

Anne Lexelius, inköpschef för råvaror och tillhörande sjötransporter inom SSAB, har utsetts till ordförande för Maritime Transport Council, ett av fem råd som ingår i den europeiska transportköparorganisationen European Shippers' Council. 

20 november, 2014

Laura Langh-Lagerlöf

Laura Langh-Lagerlöf har utsetts till ny verkställande direktör för Oy Langh Ship Ab från och med den 1 januari 2015. Hon efterträder sin far, sjöfartsrådet Hans Langh, på vd posten för familjerederiet. Hans Langh tar över som styrelseordförande och fortsätter även som rådgivare för rederiet. Laura Langh-Lagerlöf har redan länge deltagit i ledningen av företaget. 

17 november, 2014

Joakim Dahlberg

Joakim Dahlberg har anställts som skeppsmäklartrainee på Brax Shipping och tillträder sitt nya jobb den första december. Han är utbildad sjökapten och har tidigare bland annat arbetat som befälhavare på DFDS Seaways Tor Begonia och Magnolia Seaways samt som Safety Manager på Star Cruises Superstar Virgo och Henna. Joakim Dahlberg kommer närmast från en tjänst som lots i Lysekil.