Företag:

Tobias Martin

Donnermalm shipping har anställt Tobias Martin som befraktningsmäklare. Tobias började på Donnermalm shipping AB i Göteborg som befraktningsmäklare 1 september. Han kommer senast från Swedmar shipping och Alba tankers där han jobbat operativt.