Företag:

Ted Lundström

Ted Lundström, Head of global logistics på Ovako, valdes till ny ordförande för Näringslivets Transportråd när föreningen höll sin årsstämma den 29 april. Under årsstämman valdes även Jessica Lundh, Volvo Cars, Martin Valdemarsson, Spendrups och Karin Aase från Teknikföretagen in som nya ledamöter i styrelsen.

Ted Lundström har en lång erfarenhet inom logistikbranschen och har de senaste 10 åren arbetat på stålföretaget Ovako. Han är ledamot i Näringslivets Transportråds styrelse sedan 2021.

Ted Lundström efterträder Jenny Larsson som lämnar styrelsen efter två år som ordförande.