Företag:

Suzanne Green

Suzanne Green lämnar sin tjänst som ansvarig för Forskning och innovation på Föreningen Svensk Sjöfart.

Hon började 2015 som projektledare för bland annat föreningens energikansli, Sweship Energy, en plattform för utveckling och tillämpning av energieffektiv fartygsdrift. Sedan 2018 har hon varit ansvarig för föreningens arbete med forskning och innovation och bland annat lett arbetet med att ta fram en ny forskningsstrategi och ökade medel för framtidens sjöfart.

Nu går hon vidare till att arbeta med mobilitetsfrågor i ett EU-projekt inom Göteborgs stad och lämnar sin tjänst på Svensk Sjöfart i sommar.

|