Företag:

Sebastian Tjäder

Sebastian Tjäder ersätter Bengt Gollungberg som serviceledare på Styrsöbolaget när denne går i pension den 31 mars. Sebastian Tjäder kommer från Yacht Service där han har arbetat de senaste tolv åren.

|