Företag:

Philip Henning

Philip Henning är sedan 1 november 2021 ny Service Manager för Viking Life-Saving Equipment i Sverige. Philip har under sin senaste anställning för NDE Offshore AB bland annat arbetat med försäljning samt inom operativa delen. I grunden är han sjöbefäl med närmare 20 års erfarenhet från sjöfarten där han haft befattningar inom bland annat marinen, utsjöfart, norsk offshore samt skärgårdstonnage inom Stockholm. Tillsammans med Niklas Oscarsson kommer Philip förvalta och stärka befintliga samt nya kundrelationer framöver för Viking Life-Saving Equipment Sverige.