Företag:

Petter Samuelson

Petter Samuelson har anställts som operatör på Furetank Chartering Sweden AB. Petter kommer närmast från Logistics Services Volvo Group där han arbetade med premiumtransporter till Volvos fabriker. Petter har studerat Sjöfart & Logistik på Chalmers Lindholmen.

|