Företag:

Patrik Benrick

Göteborgs Hamn har anställt Patrik Benrick som chef för strategisk utveckling & innovation. Han kommer att arbeta med att lansera och driva strategiska initiativ. Patrik Benrick kommer närmast från Trafikverket där han under flera år arbetat tillsammans med Göteborgs Hamn i olika projekt.