Företag:

Ny styrelse för Näringslivets Transportråd

Näringslivets Transportråd har numera en större styrelse än tidigare med fem nya styrelseledamöter. Sammanlagt ingår det i styrelsen nio företrädare för industri- och handelsföretag och tre företrädare för branschorganisationer. 

Övre raden: Henrik Ekelund, Helena Blom, Ted Lundström, Emilia Käck, Fredrik Wrede och Jenni Ranhagen (vd NTR). Nedre raden: Karl-Johan Runnberg, Mats Erkén, Jenny Larsson, Magnus Svensson, Magnus Ragneberg och Karolina Boholm.

– Bredden på medlemsföretag syns tydligare med en större styrelse och därför är jag väldigt glad att stämman stöttade detta och beslutade om att ändra stadgarna, säger Jenni Ranhagen, vd för Näringslivets Transportråd, i ett pressmeddelande.

Nya representanter

Beslutet togs på årsmötet, som ägde rum förra veckan. De nyvalda ledamöterna är Helena Blom från Axfood/Dagab som valdes till vice ordförande, Fredrik Bergsten Wrede, Northvolt, Mats Erkén, ScandFibre Logistics, Ted Lundström, Ovako och Magnus Ragneberg, LKAB. 

I samband med stämman hölls också ett öppet vårmöte med tema Infrastrukturpropositionen. I programmet deltog Infrastrukturminister Tomas Eneroth och trafikpolitiska talespersoner från Trafikutskottet i Riksdagen. Hela det öppna årsmötet går att se i efterhand på Youtube.

Främjar effektiva godsflöden

Den ideella föreningen ”Näringslivets Transportråd – för transportköpare”, är en sammanslutning av kommersiella varuägande transportköpare i Sverige. Verksamheten har ett varuägarperspektiv och syftar till att främja effektiva godsflöden, såväl inom som utanför Sverige, för att stärka svenskt näringsliv och dess konkurrenskraft. Läs mer