Företag:

Nils Brandberg

Nils Brandberg är Sjöbefälsföreningens nya ombudsman i Stockholm. Han var tidigare förste vice ordförande i Saco-S-föreningen på Trafikverket.

Mot slutet av en lång karriär inom flottan läste Nils Brandberg först till sjökapten och därefter programmet Sjöfart och logistik på Chalmers tekniska högskola. Han seglade sedan som befälhavare på Tynningö Sjötrafik AB. Från 2013 har han varit befälhavare på Trafikverket Färjerederiet.