Företag:

Michael Balzer

Michael Balzer har anställts som demurrage negotiator hos Furetank Chartering Sweden AB. Anställningen påbörjades i april. Michael avslutar sina studier på Sjöfart & Logistik på Chalmers Lindholmen i juni och kommer fram tills dess jobba deltid. Michael har tidigare jobbat som stuveriarbetare i Göteborgs hamn. 

|