Företag:

Mathias Karlsson

Kvarken Ports, som sköter driften av Umeå hamn, har anställt Mathias Karlsson som digitaliseringsstrateg.

Mathias Karlsson är anställd på halvtid hos Kvarken Ports och kommer att vara involverad i projektverksamheten samt utveckling och utredning kring digitala lösningar för hamnens verksamhet. Samtidigt är han deltidsanställd hos Rise och industridoktorand hos Umeå Universitet (Swedish Center for Digital Innovation vid institutionen för informatik) under handledning av Johan Sandberg.

Mathias Karlsson doktorerar i digitalisering av transporthubbar med ett specifikt fokus på datadelning över organisatoriska gränser i hamnmiljöer. Han bedriver praktiknära forskning som involverar en rad nordiska hamnar, men med ett särskilt fokus mot Kvarken Ports och Umeå hamn. Med sin forskning bidrar han till att identifiera utmaningar och möjligheter för ökad digital datadelning, och i förlängningen hur mer koordinerade processer kan bidra till ökad hållbarhet inom transportsektorn.