Företag:

Martin Hedlund

Martin Hedlund började i februari arbeta som säkerhetshandläggare på Sjöfartsverket. Han har tidigare arbetat på Transportstyrelsen under tio år, bland annat som säkerhetsskyddsinspektör och säkerhetshandläggare.